VineSeed ML アーカイブ[VineSeed:028845] update: sbcl, maxima (vl7)

  • From: Toshiaki Ara <ara_t@xxxxxxxxxxxx>
  • Subject: [VineSeed:028845] update: sbcl, maxima (vl7)
  • Date: Fri, 1 Jun 2018 17:20:48 +0900
荒です。

以下のパッケージを/VineSeedにアップロードしました。

sbclはソースの更新です。
maximaはsbcl-1.4.8によるリビルドです。

/VineSeed
 sbcl-1.4.8-1vl7.{src,i686,x86_64}.rpm
 maxima-5.41.0-2vl7.{src,i686,x86_64}.rpm
 maxima-xmamima-5.41.0-2vl7.{i686,x86_64}.rpm


以上よろしくお願いします。

荒 敏昭

========================================
Toshiaki Ara <<ara_t@xxxxxx>>
GnuPG Key fingerprint: B66C 6C43 D16C CB84 2122  FC39 8A29 9530 CD08 C432
========================================
_______________________________________________
VineSeed mailing list
VineSeed@xxxxxxxxxxxxx
http://lists.vinelinux.org/mailman/listinfo/vineseed