Takemikaduchi 07d437e991 rebuild with gcc-5.4.0 7 years ago
..
konquest-vl.spec 07d437e991 rebuild with gcc-5.4.0 7 years ago